کلبه معرفت شناختن امام زمان (عج) و آگاهی از وظایف دوران غیبت از وظایف تک تک ماست. م.ن دانش آموخته بنیاد حضرت مهدی موعود (عج) در راستای هدف تبلبغی خود تصمیم به راه اندازی این وبلاگ گرفتم تا نتیجه و خلاصه ای از اطلاعات و مطالعاتم را در اختیار منتظران قرار دهم. http://kolbee-eshgh.mihanblog.com 2020-04-06T08:48:01+01:00 text/html 2014-11-21T16:28:55+01:00 kolbee-eshgh.mihanblog.com احمد یاد باد آن روزگاران http://kolbee-eshgh.mihanblog.com/post/164 <div style="text-align: center;"><table style="text-align: center; font-size: 14.3999996185303px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', 'Noto Sans', 'Droid Arabic Kufi', sans-serif; line-height: 17.9200000762939px;"><tbody><tr><td class="b" style="text-align: justify; border: 0px;"><span class="beyt" style="white-space: nowrap;">ای ساربان آهسته رو کارام جانم می‌رود</span></td><td style="text-align: justify; width: 2em;"></td><td class="b" style="text-align: justify; border: 0px;"><span class="beyt" style="white-space: nowrap;">وان دل که با خود داشتم با دلستانم می‌رود</span></td></tr><tr><td class="b" style="text-align: justify; border: 0px;"><span class="beyt" style="white-space: nowrap;">من مانده‌ام مهجور از او بیچاره و رنجور از او</span></td><td style="text-align: justify; width: 2em;"></td><td class="b" style="text-align: justify; border: 0px;"><span class="beyt" style="white-space: nowrap;">گویی که نیشی دور از او در استخوانم می‌رود</span></td></tr><tr><td class="b" style="text-align: justify; border: 0px;"><span class="beyt" style="white-space: nowrap;">گفتم به نیرنگ و فسون پنهان کنم ریش درون</span></td><td style="text-align: justify; width: 2em;"></td><td class="b" style="text-align: justify; border: 0px;"><span class="beyt" style="white-space: nowrap;">پنهان نمی‌ماند که خون بر آستانم می‌رود</span></td></tr><tr><td class="b" style="text-align: justify; border: 0px;"><span class="beyt" style="white-space: nowrap;">محمل بدار ای ساروان تندی مکن با کاروان</span></td><td style="text-align: justify; width: 2em;"></td><td class="b" style="text-align: justify; border: 0px;"><span class="beyt" style="white-space: nowrap;">کز عشق آن سرو روان گویی روانم می‌رود</span></td></tr><tr><td class="b" style="text-align: justify; border: 0px;"><span class="beyt" style="white-space: nowrap;">او می‌رود دامن کشان من زهر تنهایی چشان</span></td><td style="text-align: justify; width: 2em;"></td><td class="b" style="text-align: justify; border: 0px;"><span class="beyt" style="white-space: nowrap;">دیگر مپرس از من نشان کز دل نشانم می‌رود</span></td></tr><tr><td class="b" style="text-align: justify; border: 0px;"><span class="beyt" style="white-space: nowrap;">برگشت یار سرکشم بگذاشت عیش ناخوشم</span></td><td style="text-align: justify; width: 2em;"></td><td class="b" style="text-align: justify; border: 0px;"><span class="beyt" style="white-space: nowrap;">چون مجمری پرآتشم کز سر دخانم می‌رود</span></td></tr><tr><td class="b" style="text-align: justify; border: 0px;"><span class="beyt" style="white-space: nowrap;">با آن همه بیداد او وین عهد بی‌بنیاد او</span></td><td style="text-align: justify; width: 2em;"></td><td class="b" style="text-align: justify; border: 0px;"><span class="beyt" style="white-space: nowrap;">در سینه دارم یاد او یا بر زبانم می‌رود</span></td></tr><tr><td class="b" style="text-align: justify; border: 0px;"><span class="beyt" style="white-space: nowrap;">بازآی و بر چشمم نشین ای دلستان نازنین</span></td><td style="text-align: justify; width: 2em;"></td><td class="b" style="text-align: justify; border: 0px;"><span class="beyt" style="white-space: nowrap;">کاشوب و فریاد از زمین بر آسمانم می‌رود</span></td></tr><tr><td class="b" style="text-align: justify; border: 0px;"><span class="beyt" style="white-space: nowrap;">شب تا سحر می‌نغنوم و اندرز کس می‌نشنوم</span></td><td style="text-align: justify; width: 2em;"></td><td class="b" style="text-align: justify; border: 0px;"><span class="beyt" style="white-space: nowrap;">وین ره نه قاصد می‌روم کز کف عنانم می‌رود</span></td></tr><tr><td class="b" style="text-align: justify; border: 0px;"><span class="beyt" style="white-space: nowrap;">گفتم بگریم تا ابل چون خر فروماند به گل</span></td><td style="text-align: justify; width: 2em;"></td><td class="b" style="text-align: justify; border: 0px;"><span class="beyt" style="white-space: nowrap;">وین نیز نتوانم که دل با کاروانم می‌رود</span></td></tr><tr><td class="b" style="text-align: justify; border: 0px;"><span class="beyt" style="white-space: nowrap;">صبر از وصال یار من برگشتن از دلدار من</span></td><td style="text-align: justify; width: 2em;"></td><td class="b" style="text-align: justify; border: 0px;"><span class="beyt" style="white-space: nowrap;">گر چه نباشد کار من هم کار از آنم می‌رود</span></td></tr><tr><td class="b" style="text-align: justify; border: 0px;"><span class="beyt" style="white-space: nowrap;">در رفتن جان از بدن گویند هر نوعی سخن</span></td><td style="text-align: justify; width: 2em;"></td><td class="b" style="text-align: justify; border: 0px;"><span class="beyt" style="white-space: nowrap;">من خود به چشم خویشتن دیدم که جانم می‌رود</span></td></tr><tr><td class="b" style="text-align: justify; border: 0px;"><span class="beyt" style="white-space: nowrap;">سعدی فغان از دست ما لایق نبود ای بی‌وفا</span></td><td style="text-align: justify; width: 2em;"></td><td class="b" style="text-align: justify; border: 0px;"><span class="beyt" style="white-space: nowrap;">طاقت نمیارم جفا کار از فغانم می‌رود</span></td></tr></tbody></table></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://upload.tehran98.com/upme/uploads/a0756fb7137f1aaf1.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">طراحش خودمم</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">نمایشگاه سوختگان سال 90</div> text/html 2012-04-29T00:26:45+01:00 kolbee-eshgh.mihanblog.com احمد هزاره گرایى http://kolbee-eshgh.mihanblog.com/post/163 <P align=center><SPAN lang=fa><FONT size=2><SPAN lang=fa><FONT size=2><IMG style="PADDING-BOTTOM: 8px; WIDTH: 272px; PADDING-RIGHT: 8px; HEIGHT: 174px; PADDING-TOP: 8px" id=il_fi src="http://rasekhoon.net/_WebsiteData/Article/ArticleImages/1111111110/40544.jpg" width=200 height=130></FONT></SPAN></FONT></SPAN></P> <P align=center><SPAN lang=fa><FONT size=2><SPAN lang=fa><FONT size=2>هزاره گرایى ( millennialism ) میراث قدیم ادیان است كه امروزه در جوامع مسیحى رواج یافته و در آینده نزدیك، شاهد آثار و نتایج آن خواهیم بود. </FONT></P> <P align=center>این آرمان در یهودیت بسیار اوج گرفت و در مسیحیت - به ویژه در حدود سال 1000 میلادى - به نهایت اوج خود رسید. <P align=center>اكنون هزاره گرایى در جهان مسیحیت بیداد مى كند و شور و التهاب این آرمان در آن جوامع بدان پایه است كه پژوهشگران علوم اجتماعى و رسانه هاى جمعى گاهى از آن به عنوان سندرم 2000 و جنون هزاره اى یاد مى كنند. این آرمان خاص مسیحیت نیست و نشانه هایى از آن در اسلام و ادیان دیگر وجود دارد. <P align=center>دائرة المعارف بین المللى علوم اجتماعى در مدخل ) millennialism ) مى نویسد : واژه لاتینى millennialism ، و معادل یونانى آن chilias در لغت به معناى یك دوره هزار ساله است. سنت هزاره بر ادبیات مكاشفه اى یهود وكتاب مكاشفه یوحنا استوار است. <P align=center>بر اساس آن سنت، مسیح پس از اینكه بار دیگر به شكل یك جنگاور آشكار مى شود، بر ابلیس پیروز خواهد گردید و او را در بند خواهد كرد . آنگاه ملكوت خدا را پدید خواهد آورد و شخصاً به مدت 1000 سال حكم خواهد راند. قدیسانى كه در ایمان ثابت مانده و جان بر سرآن نهاده اند، از خاك برمى خیزند و در پادشاهى او به كهانت مى پردازند</P></SPAN></FONT></SPAN> text/html 2012-04-28T11:54:39+01:00 kolbee-eshgh.mihanblog.com احمد دانلود کتاب نگین آفرینش http://kolbee-eshgh.mihanblog.com/post/162 <FONT size=2><A title="دانلود کتاب نگین آفرینش برای موبایل" href="http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://kolbee-eshgh.persiangig.com/document/negine%20afarinesh.rar" target=""> <P align=center></A>کتاب نگین آفرینش از جمله کتاب های درسی و آموزشی غنی برای مهدویت است که این کتاب در بنیاد حضرت مهدی موعود در دوره مقدماتی تدریس می شود </P><A title="دانلود کتاب نگین آفرینش برای موبایل" href="http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://kolbee-eshgh.persiangig.com/document/negine%20afarinesh.rar" target=""> <P align=center></A><A title="" href="http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://kolbee-eshgh.persiangig.com/document/negin-afarinesh.zip" target="">نگین آفرینش_ pdf</A></P><A title="" href="http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://kolbee-eshgh.persiangig.com/document/negine%20afarinesh.rar" target=""> <P align=center>نگین آفرینش _برای موبایل</P></A> <P align=center><A title="" href="http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://kolbee-eshgh.persiangig.com/document/negin-afarinesh.zip" target=""></P></A></FONT> text/html 2012-04-28T11:33:28+01:00 kolbee-eshgh.mihanblog.com احمد دانلود کتاب عصر ظهور علامه کورانی http://kolbee-eshgh.mihanblog.com/post/161 <P><FONT size=2><A title="دانلود کتاب عصر ظهور علامه کورانی" href="http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://kolbee-eshgh.persiangig.com/document/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB%20%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1.pdf" target=_blank><STRONG><A title="دانلود کتاب عصر ظهور از علامه کورانی" href="http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://kolbee-eshgh.persiangig.com/document/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB%20%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1.pdf" target=""><FONT size=2><STRONG><BR></STRONG></FONT></A></STRONG></A>سلام<BR>این کتاب یکی از بهترین کتاب ها در باره ظهور است بیشتر علائم ظهور را نوشته و دسته بندی کرده طوری که هرکس این کتاب را بخواند شرایط زمانی و مکانی حوادث منطقه را میفهمد<BR>از جمله مواردی که در کتاب اشاره شده<BR>حوادث قبل از ظهور<BR>وضع شیعیان در قبل ظهور<BR>حوادث شام<BR>سفیانی<BR>خراسانی و ...&nbsp; خلاصه اینکه کتاب خوبیه بخونید متوجه میشید...<STRONG><A title="دانلود کتاب عصر ظهور از علامه کورانی" href="http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://kolbee-eshgh.persiangig.com/document/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB%20%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1.pdf" target=""><FONT size=2><STRONG>دانلود کنید&nbsp;<BR></STRONG></FONT><BR></A></STRONG></FONT></P> text/html 2012-04-28T09:03:55+01:00 kolbee-eshgh.mihanblog.com احمد انتظار در آئین زرتشت http://kolbee-eshgh.mihanblog.com/post/160 <DIV align=center> <TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="90%" align=center height="100%"> <TBODY> <TR> <TD><FONT size=2></FONT></TD></TR> <TR> <TD> <TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%"> <TBODY> <TR> <TD> <TABLE dir=rtl border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%"> <TBODY> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: 1px solid; BORDER-LEFT: 1px solid; PADDING-BOTTOM: 5px; LINE-HEIGHT: 120%; PADDING-LEFT: 5px; PADDING-RIGHT: 5px; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-RIGHT: 1px solid; PADDING-TOP: 5px" bgColor=#f7f7f7 borderColor=#c0c0c0> <P dir=rtl align=justify><FONT face=tahoma><FONT size=2>&nbsp; </FONT><SPAN lang=fa><FONT size=2>در منابع زرتشتیان تصریحات بسیارى به ظهور حضرت مهدى (ع) شده است كه قسمتى از آن ها را در این جا مى آوریم: دركتاب زند كه ازكتب مقدسه زرتشتیان است، درباره انقراض اشرار ووراثت صلحا مى گوید: لشكر اهریمنان با ایزدان، دایم در روى خاكدان محاربه وكشمكش دارند وغالباً پیروزى با اهریمنان باشد، امَا نه به طورى كه بتوانند ایزدان را محو ومنقرض سازند، چه در هنگام تنگى از جانب اورمزد كه خداى آسمان است به ایزدان كه فرزندان اویند یارى مى رسد و محاربه ایشان نه هزار سال طول مى كشد. آنگاه پیروزى بزرگ از طرف ایزدان مى شود و اهریمنان را منقرض مى سازند، وتمام اقتدار اهریمنان در زمین است و در آسمان راه ندارند، و بعد ازپیروزى ایزدان و برانداختن تبار اهریمنان، عالم كیهان به سعادت اصلى خود رسیده، بنى آدم بر تخت نیكبختى خواهند نشست (1)<BR>در بخش گات ها كه یكى از بخش هاى چهارگانه اوستاست، نویدهایى درباره ظهور حضرت مهدى (ع) وسیطره جهانى آن حضرت آمده است:... وهنگامى كه سزاى این گناهكاران فرا رسد، پس آنگاه اى مزدا كشورت را بهمن در پایان برپا كند، از براى كسانى كه دروغ را به دست هاى راستى سپرند، وخواستاریم از آنانى باشیم كه زندگى تازه كنند ... كى اى مزدا بامداد روز فراز آید، جهان دین راستین فرا گیرد، با آموزش هاى فزایش بخش پر خرد رهانندگان، كیانند آنانى كه بهمن به یارى شان خواهد آمد، از براى آگاه ساختن، من تو را برگزیدم اى اهورا بهمن را نماینده توانایى و منش نیك وراستى وپارسایى دادار اهور مزدا، تفسیر كرده اند(2) <BR>جاماسب دركتاب معروف خود جاماسب نامه مى گوید: پیغمبر عرب، آخر پیغمبران باشد كه در میان كوه هاى مكه پیدا شود، وشتر سوار شود وقوم او شتر سواران خواهند بود، وبا بندگان خود چیز خورد، وبه روش بندگان نشیند، واو را سایه نباشد وازپشت سر، مثل پیش رو ببیند. دین او اشرف ادیان باشد وكتاب او باطل گرداند همه كتاب ها را ... واز فرزندان دختر آن پیغمبركه خورشید جهان وشاه زنان نام دارد، كسى پادشاه شود در دنیا به حكم یزدان، كه جانشین آخر آن پیغمبر باشد در میان دنیاكه مکه باشد ودولت اوتا به قیامت متصل باشد وبعد از پادشاهى او، دنیا تمام شود... همه جهان را یك دین كند ودین گبرى وزرتشتى نماند، وپیغمبران خدا وحكیمان وپرى زادان ودیوان ومرغان وهمه اصناف جانوران وابرها وبادها ومردان سفیدرویان در خدمت او باشند... (3) <BR>در زند و هومن یسن از ظهور شخصیت فوق العاده اى بنام سوشیانس نجات دهنده بزرگ- خبر داده و درباره نشانه هاى ظهور وى چنین مى گوید. نشانه هاى شگفت انگیزى در آسمان پدید آید كه به ظهور منجى جهان دلالت مى كند وفرشتگانى از شرق و غرب به فرمان او فرستاده مى شوند، وبه همه دنیا پیام مى فرستند .سوشیانس دین را به جهان رواج دهد، فقر وتنگدستى را ریشه كن سازد، ایزدان را از دست اهریمن نجات داده، مردم جهان را هم فكر و همگفتار و همكردارگرداند.(4) <BR>لازم به یاد آورى است كه اعتقاد یه ظهور سوسیانس در میان ملت ایران باستان به اندازه اى رایج بوده است كه حتى در موقع شكست هاى جنگى وفراز ونشیب هاى زندگى با یادآورى ظهور چنین نجات دهنده مقتدرى، خود را از یأس ونا امیدى نجات مى دادند. (5) <BR></FONT></SPAN></FONT></P></TD></TR></TBODY></TABLE><FONT size=2> <HR> </FONT><SPAN lang=fa><FONT size=1>1- بشارت عهدین ص237 <BR>2- بشارات عهدین استدراكات، پس از مقدمه چاپ دوم ص 10 و 11. <BR>3- لمعات النور ج 1 ص 23- 25. <BR>4- او خواهد آمد على اكبر مهدى پور ص 08 1 و 121 و 122. <BR>5- ظهور حضرت مهدى (ع) از دیدگاه اسلام ، مذاهب و ملل جهان، هاشمى شهیدى ص 355. <BR></FONT></SPAN></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV> text/html 2012-04-28T08:53:37+01:00 kolbee-eshgh.mihanblog.com احمد هندوئیسم و اندیشه انتظار http://kolbee-eshgh.mihanblog.com/post/159 <P align=center><IMG style="PADDING-BOTTOM: 8px; WIDTH: 256px; PADDING-RIGHT: 8px; HEIGHT: 202px; PADDING-TOP: 8px" id=il_fi src="http://www.bashgah.net/assets/Image/articles/1386/4/16/3-s-h.jpg" width=600 height=450></P> <P align=center>پیروان هندوئیسم مانند دیگر ادیان در اصل قیام نجات بخش انسان‏ها هیچ تردیدی روا نمی‏دارند و در کتاب‏های گوناگون خود با صراحت از آن سخن به میان می‏آورند. در کتاب جوک ـ یکی از کتب هندیان ـ در رابطه با ویژگی‏های مصلح چنین آمده است: «سر انجام دنیا به کسی برمی‏گردد که خدا را دوست دارد و از بندگان خاص او باشد و نام او فرخنده و خجسته باشد. » و در جای دیگر «شاکمونی» پیامبر هندوها در کتاب خود نسبت منجی را به سید خلایق می‏رساند و ثمره قیام وی را خاطر نشان می‏سازد: «پادشاهی دنیا به فرزند سید خلایق دو جهان کشن بزرگوار تمام شود. <BR></P> <P align=center>او کسی باشد که بر کوه‏های مشرق و مغرب دنیا حکم براند و بر ابرها سوار شود و دین خدا یک دین شود و دین خدا زنده گردد. » یا آن که هدایت انسان‏ها را از ویژگی حکومت وی دانسته و در کتاب «دداتک» این گونه می‏آورد: «دست حق در آید و جانشین آخر ممتاطا ظهور کند و مشرق و مغرب عالم را بگیرد و همه‏جا خلایق را هدایت کند. » اما جالب آن‏جا است که هندوئیسم اگر چه به رفق، مدارا، فردگرایی و گریز از اجتماع مشهور است، اما در رابطه با قیام آخر الزمان، از واژه‏هایی همچون شمشیر، هلاکت شریران و... سود می‏برد.</P> <P align=center>هندوها رهبر آخرالزمان را با نام کلکی و یکی از جلوه‏های دهگانه خدای حفظ کننده (ویشنو Vishnu) می‏دانند و وی را این گونه ترسیم می‏کنند: «این مظهر ویشنو در انقضای کلی یا عصر آهن سوار بر اسبی سفید، در حالی که شمشیر برهنه درخشانی به صورت ستاره دنباله‏دار در دست دارد، ظاهر می‏شود و شریران را هلاک می‏سازد و خلقت را از نو تجدید و پاکی را رجعت می‏دهد. <BR></P> <P align=center>&nbsp;در کتاب باسک از کتب مقدسه هندیان چنین آمده: "دو دنیا تمام شود به پادشاهی عادلی در آخر زمان که پیشوای ملائک و پریان و آدمیان باشد و حق و راستی با او باشد و آنچه در دریاها و زمین‌ها و از آسمانها پنهان باشد همه را بدست آورد و ... در کتاب وشن حوک درباره عاقبت جهان می‌خوانیم: "سرانجام دنیا به کسی برگردد که خدا را دوست دارد و از بندگان خاص او باشد و نام او فرخنده و خجسته باشد." در کتب دیگر هندیان از جمله دارتک دیده با تکیل شابو سرگان جلوه‌هایی از این موعود جهانی را می‌بینیم.</P> text/html 2012-04-28T07:34:38+01:00 kolbee-eshgh.mihanblog.com احمد دوره مجازی مهدویت http://kolbee-eshgh.mihanblog.com/post/158 <P align=right><FONT size=2>با سلام&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;<SPAN dir=rtl><B>اللهم عجل لولیک الفرج</B>... </SPAN></FONT></P> <P align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt" dir=rtl lang=AR-SA>بستر و زمینه‌سازی برای ایجاد&nbsp;شرایط ظهور از وظایف مهم منتظران مهدی موعود</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt" dir=rtl lang=AR-SA> در عصر غیبت است. همواره در دوران غیبت، منتظران کوشیده‌اند معنای انتظار فعال و نه منفعلانه را دریابند و راه ‌برد‌هایی پیشه کنند تا زمینة ظهور امام غایب را فراهم آورند. </SPAN></P> <P align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt" dir=rtl lang=AR-SA>در همین راستا&nbsp;بنده به عنوان دانش آموخته بنیاد حضرت مهدی موعود&nbsp;بر آن شدم که دوره ی مجازی مهدویت را&nbsp;با استفاده از سخنان حجت الاسلام حاتمی <FONT size=2>(مدیر بنیاد حضرت مهدی موعود)</FONT>&nbsp;در این وبلاگ برقرار کنم.</SPAN></P> <P align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt" dir=rtl lang=AR-SA>این دوره شامل 100 درس همراه با صوت و تصویر و متن می باشد. برای بهرمندی از این کلاس مجازی به لینک دوره در ستون راست وبلاگ مراجه فرمایید</SPAN></P> text/html 2012-04-28T04:49:59+01:00 kolbee-eshgh.mihanblog.com احمد مهدویت در قرآن http://kolbee-eshgh.mihanblog.com/post/157 <SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black" lang=AR-SA>&nbsp; <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black" lang=AR-SA><FONT size=2>و قاتلوا المشركین كافة كما یقاتلونكم كافه<SUP>(1)</SUP></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black" lang=AR-SA><FONT size=2>و با مشركان (به هنگام نبرد) دسته جمعى پیكار كنید، همان گونه كه آنها دسته جمعى با شما پیكار مى كنند.</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 12pt 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><FONT size=2><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black" lang=AR-SA>زراره مى گوید:</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black" lang=AR-SA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black" lang=AR-SA>از امام باقر (علیه السلام ) تأویل این آیه را پرسیدند و حضرت فرمود: موقع تأویل این آیه نرسیده هر كس قیام قائم ما را درك كند و آن جناب را ببیند، تأویل آن را مى بیند، و دین محمد (صلی الله علیه و آله ) تا جائى كه شب و روز است گسترش مى یابد به گونه اى كه در پشت زمین مشركى نباشد. همان گونه كه خداوند فرموده است.<SUP>(2) <HR> </SUP> <P></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl></FONT><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=AR-SA>سوره </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 8pt" lang=AR-SA>توبه بخشی از آیه 36.<SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 8pt" lang=AR-SA>2-ینابیع الموده ص 423.</SPAN></P></SPAN></SPAN></SPAN> text/html 2012-04-28T03:11:22+01:00 kolbee-eshgh.mihanblog.com احمد آیا... http://kolbee-eshgh.mihanblog.com/post/155 <BLOCKQUOTE style="MARGIN-LEFT: 0px" dir=rtl> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal align=left><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>عاشقان امام زمان(علیه السلام) در دعاى ندبه چند بار <STRONG>«</STRONG>بنفسى انت»; جانم فدایت را مى&nbsp;گویند، امّا <STRONG>آیا</STRONG> مانند عباس (ع)&nbsp;براى امام زمانشان فدائی&nbsp;هستند؟</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>اگر ما در راه یارى امام عصر (عج)دچار زحمت و سختى شویم، <STRONG>آیا </STRONG>جانانه، كار و فعالیت را دنبال مى&nbsp;كنیم؟</SPAN></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>چقدر از زندگى ما وقف یارى رساندن به امام زمانمان&nbsp;(عج) است؟ و تا چه اندازه حاضریم، او را یارى كنیم؟ هر كس خوب فكر كند و خود را محك بزند؟</SPAN></SPAN></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>اگر در عاشورا، خواست امام حسین&nbsp;(ع) رساندن آب به&nbsp;خیمه ها&nbsp;بود. عباس&nbsp;(ع) تلاش&nbsp;زیادی نمود. امروز خواست امام زمان (عج) رساندن معارف ناب اسلامى و حقایق مهدوى به تشنگان عالم است <STRONG>آیا</STRONG> ما وظیفه یمان را خوب انجام دادیم؟</SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>امروز، دشمنان شیعه از هر سو و به هر طریق، امامت و ولایت را مورد حمله قرار مى&nbsp;دهند. صهیونیست جنایتکار با حربه&nbsp;هاى فیلم، اینترنت و... مهدویت را مورد آماج حمله&nbsp;هاى خود قرار داده است<STRONG> آیا</STRONG> ما در این جنگ برای رسول الله جهاد کرده ایم؟</SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></P></BLOCKQUOTE> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal align=left><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA><STRONG>اكنون بیاندیشیم، چند درصد از وقت و زندگى ما در راه حمایت از امام زمان&nbsp;(عج)&nbsp; صرف مى&nbsp;شود&nbsp;</STRONG></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal align=left><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA><STRONG><IMG style="PADDING-BOTTOM: 8px; PADDING-RIGHT: 8px; PADDING-TOP: 8px" id=il_fi src="http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSfHEEu4a8Dk35bwXIAsOyMLNve3xdvDPqpVGk3_mriQM_93tVl1FkvipeyCA" width=212 height=232>&nbsp;&nbsp; </STRONG></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></P> text/html 2012-04-28T03:00:07+01:00 kolbee-eshgh.mihanblog.com احمد بیدار باشید http://kolbee-eshgh.mihanblog.com/post/154 <P><FONT size=2>نخستین گام انتظار، خودسازى است؛ یعنى رشد و تربیت جسم و روح و چندان هم دشوار نیست؛ زیرا شوق دیدار او مردمان را مى‏سازد چه رسد به اشتیاق درك ظهورش، پس لختى به خود بیندیشیم.</FONT></P> <P><FONT size=2>&nbsp;تلاشها و سازندگیهاى ناشى از انتظار اگر هم به دوران ظهورش نرسد دست كم در زندگى عمومى جامعه تأثیرى بسیار مثبت دارد؛ زیرا تربیت افراد و تجهیز آنان به یقین، جامعه را به پیش مى‏برد و نیرومند و توانگر مى‏سازد، در برابر دشمن پایدارى و مقاومت مى‏بخشد و در نتیجه آسایشى نسبى براى همگان فراهم مى‏آورد.<BR><BR>&nbsp;انتظار امام زمان بدون محبت و علاقه به او كارى از پیش نخواهد برد؛ زیرا كه حماسه‏ها همواره در فضاى شور و احساس زاده و پرورده مى‏شوند، كافى نیست كه نسبت به حضرتش تنها پذیرش ذهن و پسند فكرى داشته باشیم، كشش روحى و پیوند قلبى در اینجا به كار مى‏آید. اگر در روزگار دشوار غیبت بر فراز آسمان بلند انتظار، گهگاه شاهد درخشش ستارگان بوده‏ایم، ناشى از عواطف پاك آن كواكب به خورشید نهان در ابر بوده است.<BR><BR>&nbsp;منتظران راستین در عین حال وظیفه دارند كه علاوه بر اصلاح خویش در اصلاح دیگران نیز بكوشند؛ زیرا برنامه عظیم و سنگینى كه انتظارش را مى‏كشند یك برنامه فردى نیست؛ برنامه‏اى است كه تمام عناصر تحول باید در آن شركت جوید؛ باید كارى به صورت دسته‏جمعى و همگانى باشد، كوششها و تلاشها باید هماهنگ گردد و عمق و وسعت این هماهنگى باید به عظمت همان برنامه انقلاب جهانى باشد كه انتظار آن را دارند.</FONT></P> <P align=center><FONT size=2><STRONG>&nbsp;انتظار یعنى آماده‏باش كامل پس بیدار باشید؛ زیرا نمى‏دانید كه در چه وقت، صاحب خانه مى‏آید، در شام یا نصف شب، یا بانگ خروس، یا صبح، مبادا ناگهان آمده، شما را خفته یابد.</STRONG></FONT></P> text/html 2012-04-17T04:34:31+01:00 kolbee-eshgh.mihanblog.com احمد امام مهدی در کلام حضرت فاطمه (ص) http://kolbee-eshgh.mihanblog.com/post/153 <P dir=rtl><FONT size=2>ان النبى (صلى الله علیه و آله)قال لفاطمة سلام الله علیها: </FONT></P> <P dir=rtl><FONT size=2>یا بنیة: المهدى من ولدك‏ </FONT></P> <P dir=rtl><FONT size=2>همانا پیامبر (ص) به حضرت فاطمه (س) فرمودند: </FONT></P> <P dir=rtl><FONT size=2>اى دخترك من! مهدى، از فرزندان توست‏. </FONT></P> <P dir=rtl><FONT size=2>&nbsp;قال رسول الله (ص): </FONT></P> <P dir=rtl><FONT size=2>ابشرى یا فاطمة! المهدى منك‏ </FONT></P> <P dir=rtl><FONT size=2>رسول خدا (ص) فرمودند: </FONT></P> <P dir=rtl><FONT size=2>اى فاطمه: تو را بشارت باد، كه مهدى (علیه السلام) از نسل تواست. </FONT></P> <P dir=rtl><FONT size=2>ان النبى (صلى الله علیه و آله)قال لفاطمة سلام الله علیها: </FONT></P> <P dir=rtl><FONT size=2>والذى بعثنى بالحق، منهما - یعنى الحسن و الحسین - مهدىّ هذه الامة. اذا صارت الدنیا هرجا و مرجا و تظاهرت الفتن و تقطعت السبل و اغار بعضهم على بعض فلا كبیر یرحم صغیرا و لا صغیر یوقر كبیرا یبعث الله عند ذلك منهما من یفتح حصون الضلالة و قلوبا غفلا; یقوم بالدین فى آخر الزمان، كما قمت‏به فى اول الزمان، و یملا الدنیا عدلا كما ملئت جورا </FONT></P> <P dir=rtl><FONT size=2>همانا پیامبر (ص) به حضرت فاطمه (س) فرمودند: </FONT></P> <P dir=rtl><FONT size=2>سوگند به آنكه مرا به حقیقت مبعوث گردانید كه مهدى این امت از نسل این دو نفر است‏ - اشاره به حسن (علیه السلام) و حسین (علیه السلام) زمانى كه دنیا آشفته گردد و فتنه‏ها ظاهر شوند و راه‏ها كوتاه گردند و برخى مردم بر برخى دیگر هجوم آورند نه بزرگسالان به خردسالان رحم كنند و نه خردسالان به بزرگسالان احترام نهند در آن زمان خداوند از نسل این دو كسى را بر مى‏انگیزد كه حصارهاى گمراهى را مى‏گشاید و دل‏هاى غفلت زده را بیدار مى‏كند و در آخر الزمان دین را به پا مى‏دارد چنانكه من در ابتدا آن را به پا داشتم و دنیا را از عدالت پر مى‏سازد چنانكه از ستم پر شده باشد. </FONT></P> <P dir=rtl><FONT size=2>حضرت مهدی (عج) :</FONT></P> <P><FONT size=2>اِنَّ لِی فِی اِبنَةِ رَسولِ اللهِ اُسوَةٌ حَسَنَةٌ</FONT></P> <P><FONT size=2>امام مهدی (عج): دختر رسول خدا (فاطمه) برای من سرمشقی نیکوست.</FONT></P> text/html 2012-04-17T04:19:31+01:00 kolbee-eshgh.mihanblog.com احمد سخنان مقام معظم رهبرى پیرامون حضرت مهدی (عج) http://kolbee-eshgh.mihanblog.com/post/152 <P align=center><FONT size=2><IMG style="WIDTH: 347px; HEIGHT: 221px" src="http://bavelayat.persiangig.com/image/imam-khameneie.jpg" width=1350 height=844></FONT></P> <P><FONT size=2>* مهدى موعود (عج) &nbsp;مظهر رحمت و قدرت و مظهر عدل الهى است.</FONT></P> <P><FONT size=2></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2>* توسل و توجه و ارتباط قلبى با آن حضرت موجب عروج و رشد روحى و معنوى انسان مى&nbsp;شود.<BR>* ایمان و اعتقاد به امام زمان مانع از تسلیم شدن است.</FONT></P><FONT size=2> <P><BR>* وجود مقدس امام زمان وعده الهى و مصداق لطف خدا بر انسانیت و بشریت است.</P> <P><BR>* او مستوره و نمونه&nbsp;اى از اولیا و اصفیا و انبیا و برجسته&nbsp;ترین بندگان خداست.<BR></P> <P>* ملت ما باید روح انتظار را در خود زنده كنند.</P> <P><BR>* روز ولادت مهدى موعود (عج) &nbsp;حقیقتاً روز عید همه انسانهاى پاك و آزاده عالم است.</P> <P><BR><SPAN lang=AR-SA>* ما به زمان ظهور امام زمان</SPAN> (عج)<SPAN lang=AR-SA>&nbsp;</SPAN> این محبوب حقیقى انسانها نزدیك شده&nbsp;ایم زیرا معرفت&nbsp;ها پیشرفت كرده است.</P> <P><BR>* ان شاءالله همه این توفیق را پیدا كنیم كه روزى در ركاب آن بزرگوار باشیم براى خدا تلاش و مجاهدت كنیم در مقابل چشم آن بزرگوار در راه خدا جانمان را از دست بدهیم و به فیض شهادت برسیم.</FONT></P> text/html 2012-04-16T07:25:29+01:00 kolbee-eshgh.mihanblog.com احمد فرزندانمان را چگونه تربیت کنیم؟ http://kolbee-eshgh.mihanblog.com/post/145 <P><FONT size=2>1-ایجاد محیطى مذهبى و در شأن و حد و اندازه سن كودك در محیط منزل تا قبل از رفتن به مدرسه؛</FONT></P> <P><FONT size=2>2-شروع آموزش‏هاى مذهبى از زمانى كه سخن مى‏گوید، كلام‏ها و جملات را درك مى‏كند و ما را به عنوان پدر و مادر و معلم خویش مى‏داند؛</FONT></P> <P><FONT size=2>3-همراه بردن به مساجد و اماكن مذهبى براى آشنایى با نماز جماعت، جمعه و... شناخت دعاهاى مذهبى؛</FONT></P> <P><FONT size=2>4-تهیه پاسخ‏هاى مناسب براى سؤالات متعدد كودكان قبل از اینكه كودك با سؤالات بدون پاسخ بزرگ شود؛<BR><BR>5-همراه كردن وى در اعمال ماه محرم، بیان فلسفه قیام امام حسین(ع)، چگونگى شهادت وى و خاندانش، دلیل نیاز به زنده نگهداشتن فلسفه محرم و تبیین دلیل ریختن اشك در ماتم كربلا و كربلاییان؛</FONT></P> <P><FONT size=2>6-آشنا نمودن با زندگى پیامبران الهى و خصوصاً اینكه چرا آخرین پیامبر، كاملترین و برترین آنان است؛<BR><BR>7-آموزش عمل به احكام اسلامى در كلیه شئونات زندگى خویش در محیط منزل، مدرسه و جامعه؛ از جمله حجاب، رفتار و اخلاق اسلامى؛</FONT></P> <P><FONT size=2>8-تشویق، ایجاد انگیزه، آموزش و افزایش آگاهى‏هاى مذهبى با شركت در مسابقه‏هاى مذهبى در خانواده، مدرسه و مراكز مذهبى؛</FONT></P> <P><FONT size=2>9-مهمترین آموزش زندگى وى باید آشنایى با نام حضرت مهدى(عج) باشد؛</FONT></P> <P><FONT size=2>10-نام مهدى(عج) به عنوان آخرین امام، پیشوا و كامل‏كننده دین خدا و تنها امید باقیمانده مسلمین پس از خداوند آموزش داده شود؛<BR><BR>11-به او آموزش دهیم چگونه شیفته حضور امامش باشد، فلسفه انتظار چیست و تا ظهور ایشان چه باید كرد؛</FONT></P> text/html 2012-04-16T05:07:19+01:00 kolbee-eshgh.mihanblog.com احمد مهدویت در قرآن http://kolbee-eshgh.mihanblog.com/post/151 <SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-theme-font: minor-fareast" lang=AR-SA><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'" lang=AR-SA><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'" lang=AR-SA><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'" lang=AR-SA><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'" lang=AR-SA><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'" lang=AR-SA><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'" lang=AR-SA> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'" lang=AR-SA><IMG style="PADDING-BOTTOM: 8px; PADDING-RIGHT: 8px; PADDING-TOP: 8px" id=il_fi src="http://yaseen.ir/yaseen00ui.jpg" width=275 height=183></SPAN>&nbsp;</STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'" lang=AR-SA><STRONG>وَنُرِیدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِینَ(1) </STRONG></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'" lang=AR-SA><STRONG>ما می‌خواهیم بر مستضعفان زمین منت نهیم و آنان را پیشوایان و وارثان روی زمین قرار دهیم</STRONG></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>این آیه اگر چه به مناسبت داستان فرعون و موسى و بنى‏اسرائیل نازل شده است، اما مدلول آن عام بوده و بیانگر سنتى است كه خداوند در میان مردمان جارى ساخته است.از امام صادق علیه‏السلام، شنیدم كه فرمود: پیامبر اسلام، صلى‏الله‏علیه‏وآله، نگاهى به على، حسن و حسین، علیهم‏السلام، انداخت و در حالى كه گریه مى‏كرد فرمود: شما مستضعفان پس از من هستید. </SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>مفضل مى‏گوید: پرسیدم معناى این سخن چیست؟ و امام در جواب فرمود: معناى این سخن این است كه شما امامان بعد از من خواهید بود. خداوند، عزوجل، مى‏فرماید: و ما بر آن هستیم كه بر مستضعفان روى زمین نعمت دهیم و آنان را پیشوایان سازیم و وارثان گردانیم<SUP>(2)</SUP>در نهج‏البلاغه نیز چنین آمده است: دنیا بر ما [آل محمد] بازگردد و مهربانى نماید مانند بازگشت‏شتر بدخو و گازگیر به بچه خویش و در پى آن خواند: مى‏خواهیم بر آنانكه در زمین ناتوان شمرده شده‏اند منت نهاده [توانا و بزرگوارشان گردانیم] آنها را پیشوایان و ارث برندگان [زمامداران دین و دنیا] قرار دهیم<SUP>.(3) </P><STRONG> <HR> </STRONG></SUP> <P></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=AR-SA>1- سوره </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=AR-SA>القصص آیه 5<SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=AR-SA>2-</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=AR-SA>الصدوق، ابو جعفر محمدبن‏على، معانى‏الاخبار، ص‏78 -79.----الغیبة طوسی ح143 ص 184 </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=AR-SA><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=AR-SA><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=rtl lang=AR-SA>3-</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=rtl lang=AR-SA>فیض الاسلام، علینقى، ترجمه و شرح نهج‏البلاغه، حكمت 200، ص‏1181-1180</SPAN></P></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN> text/html 2012-04-16T05:00:27+01:00 kolbee-eshgh.mihanblog.com احمد روش های تربیت نسل منتظر 2 http://kolbee-eshgh.mihanblog.com/post/150 <P><FONT size=2><STRONG>گوشزد كردن اهمیت مسأله:</STRONG> شوخى و خنده جزء زندگى ما است؛ حتى در مسائل دینى نیز بعضى موقع شوخى مى‏كنیم. در بعضى چیزها به هیچ‏وجه نباید شوخى كرد؛ از جمله قرآن و قیامت. نام قیامت كه بیاید، باید اشك جارى شود. یكى از استادان ما تعریف مى‏كرد كه در تهران برادرى داشتم كه شیطنت مى‏كرد. مى‏آمد قم و مى‏گفت دلم برایت خیلى مى‏سوزد. توى شهرى زندگى مى‏كنى كه یك سینما ندارد و بعد مى‏گفت كه همه تكنسینها و مهندسان به جهنم مى‏روند و شما به بهشت. ولى آنها آتش جهنم را به وسیله علمشان خاموش مى‏كنند.</FONT></P> <P><FONT size=2>مسئله قیامت طورى در قرآن بیان مى‏شود كه هیچ جاى شوخى نمى‏گذارد. در مورد قیامت نباید شوخى كرد.گر بخواهیم نسل منتظر بار بیاوریم، با بعضى چیزها نباید شوخى كنیم. با نام امام زمان(ع) نمى‏توان شوخى كرد. </FONT></P> <P><FONT size=2>اگر بخواهیم نسل منتظر تربیت كنیم، باید با شنیدن نام ولى عصر(ع) حالمان دگرگون و چهره‏مان متغیر شود. این تغییر چهره تأثیر خودش را مى‏گذارد. اگر بچه‏اى گوشه چشم تر ما را ببیند، از هزاران آموزش مستقیم بهتر است.</FONT></P> <P><FONT size=2>&nbsp;آن بچه مى‏بیند و در اعماق وجودش اثر مى‏گذارد. نشان دهیم كه ما درباره یك انسان مهم و بزرگ حرف مى‏زنیم كه سر سوزنى سهل‏انگارى در او وارد نمى‏شود. نام امام زمان(ع) كه مى‏آید برمى‏خیزیم و دست روى سر مى‏گذاریم. این كارى بوده كه امام رضا(ع) قبل از تولد امام زمان(ع) انجام مى‏داده؛ این تكریمها در عمل باید نشان داده شود.</FONT></P> <P><FONT size=2>&nbsp;مهم‏ترین تربیت نسل منتظر این است كه نشان دهیم سخن از شخص بسیار مهمى است.<BR>&nbsp;</FONT></P>