کلبه معرفت شناختن امام زمان (عج) و آگاهی از وظایف دوران غیبت از وظایف تک تک ماست. م.ن دانش آموخته بنیاد حضرت مهدی موعود (عج) در راستای هدف تبلبغی خود تصمیم به راه اندازی این وبلاگ گرفتم تا نتیجه و خلاصه ای از اطلاعات و مطالعاتم را در اختیار منتظران قرار دهم. tag:http://kolbee-eshgh.mihanblog.com 2020-04-06T08:51:11+01:00 mihanblog.com یاد باد آن روزگاران 2014-11-21T19:58:55+01:00 2014-11-21T19:58:55+01:00 tag:http://kolbee-eshgh.mihanblog.com/post/164 احمد ای ساربان آهسته رو کارام جانم می‌رودوان دل که با خود داشتم با دلستانم می‌رودمن مانده‌ام مهجور از او بیچاره و رنجور از اوگویی که نیشی دور از او در استخوانم می‌رودگفتم به نیرنگ و فسون پنهان کنم ریش درونپنهان نمی‌ماند که خون بر آستانم می‌رودمحمل بدار ای ساروان تندی مکن با کاروانکز عشق آن سرو روان گویی روانم می‌روداو می‌رود دامن کشان من زهر تنهایی چشاندیگر مپرس از من نشان کز دل نشانم می‌رودبرگشت یار سرکشم بگذاشت عیش ناخوشمچون مجمری پرآتشم کز سر دخانم می‌رودبا آن همه بیداد او وین عهد بی‌بنیاد اودر
ای ساربان آهسته رو کارام جانم می‌رودوان دل که با خود داشتم با دلستانم می‌رود
من مانده‌ام مهجور از او بیچاره و رنجور از اوگویی که نیشی دور از او در استخوانم می‌رود
گفتم به نیرنگ و فسون پنهان کنم ریش درونپنهان نمی‌ماند که خون بر آستانم می‌رود
محمل بدار ای ساروان تندی مکن با کاروانکز عشق آن سرو روان گویی روانم می‌رود
او می‌رود دامن کشان من زهر تنهایی چشاندیگر مپرس از من نشان کز دل نشانم می‌رود
برگشت یار سرکشم بگذاشت عیش ناخوشمچون مجمری پرآتشم کز سر دخانم می‌رود
با آن همه بیداد او وین عهد بی‌بنیاد اودر سینه دارم یاد او یا بر زبانم می‌رود
بازآی و بر چشمم نشین ای دلستان نازنینکاشوب و فریاد از زمین بر آسمانم می‌رود
شب تا سحر می‌نغنوم و اندرز کس می‌نشنوموین ره نه قاصد می‌روم کز کف عنانم می‌رود
گفتم بگریم تا ابل چون خر فروماند به گلوین نیز نتوانم که دل با کاروانم می‌رود
صبر از وصال یار من برگشتن از دلدار منگر چه نباشد کار من هم کار از آنم می‌رود
در رفتن جان از بدن گویند هر نوعی سخنمن خود به چشم خویشتن دیدم که جانم می‌رود
سعدی فغان از دست ما لایق نبود ای بی‌وفاطاقت نمیارم جفا کار از فغانم می‌رود

طراحش خودمم

نمایشگاه سوختگان سال 90
]]>
هزاره گرایى 2012-04-29T04:56:45+01:00 2012-04-29T04:56:45+01:00 tag:http://kolbee-eshgh.mihanblog.com/post/163 احمد هزاره گرایى ( millennialism ) میراث قدیم ادیان است كه امروزه در جوامع مسیحى رواج یافته و در آینده نزدیك، شاهد آثار و نتایج آن خواهیم بود. این آرمان در یهودیت بسیار اوج گرفت و در مسیحیت - به ویژه در حدود سال 1000 میلادى - به نهایت اوج خود رسید. اكنون هزاره گرایى در جهان مسیحیت بیداد مى كند و شور و التهاب این آرمان در آن جوامع بدان پایه است كه پژوهشگران علوم اجتماعى و رسانه هاى جمعى گاهى از آن به عنوان سندرم 2000 و جنون هزاره اى یاد مى كنند. این آرمان خاص مسیحیت نیست و نشانه هایى از آن در اس

هزاره گرایى ( millennialism ) میراث قدیم ادیان است كه امروزه در جوامع مسیحى رواج یافته و در آینده نزدیك، شاهد آثار و نتایج آن خواهیم بود.

این آرمان در یهودیت بسیار اوج گرفت و در مسیحیت - به ویژه در حدود سال 1000 میلادى - به نهایت اوج خود رسید.

اكنون هزاره گرایى در جهان مسیحیت بیداد مى كند و شور و التهاب این آرمان در آن جوامع بدان پایه است كه پژوهشگران علوم اجتماعى و رسانه هاى جمعى گاهى از آن به عنوان سندرم 2000 و جنون هزاره اى یاد مى كنند. این آرمان خاص مسیحیت نیست و نشانه هایى از آن در اسلام و ادیان دیگر وجود دارد.

دائرة المعارف بین المللى علوم اجتماعى در مدخل ) millennialism ) مى نویسد : واژه لاتینى millennialism ، و معادل یونانى آن chilias در لغت به معناى یك دوره هزار ساله است. سنت هزاره بر ادبیات مكاشفه اى یهود وكتاب مكاشفه یوحنا استوار است.

بر اساس آن سنت، مسیح پس از اینكه بار دیگر به شكل یك جنگاور آشكار مى شود، بر ابلیس پیروز خواهد گردید و او را در بند خواهد كرد . آنگاه ملكوت خدا را پدید خواهد آورد و شخصاً به مدت 1000 سال حكم خواهد راند. قدیسانى كه در ایمان ثابت مانده و جان بر سرآن نهاده اند، از خاك برمى خیزند و در پادشاهى او به كهانت مى پردازند

]]>
دانلود کتاب نگین آفرینش 2012-04-28T16:24:39+01:00 2012-04-28T16:24:39+01:00 tag:http://kolbee-eshgh.mihanblog.com/post/162 احمد کتاب نگین آفرینش از جمله کتاب های درسی و آموزشی غنی برای مهدویت است که این کتاب در بنیاد حضرت مهدی موعود در دوره مقدماتی تدریس می شود نگین آفرینش_ pdf نگین آفرینش _برای موبایل

کتاب نگین آفرینش از جمله کتاب های درسی و آموزشی غنی برای مهدویت است که این کتاب در بنیاد حضرت مهدی موعود در دوره مقدماتی تدریس می شود

نگین آفرینش_ pdf

نگین آفرینش _برای موبایل

]]>
دانلود کتاب عصر ظهور علامه کورانی 2012-04-28T16:03:28+01:00 2012-04-28T16:03:28+01:00 tag:http://kolbee-eshgh.mihanblog.com/post/161 احمد سلاماین کتاب یکی از بهترین کتاب ها در باره ظهور است بیشتر علائم ظهور را نوشته و دسته بندی کرده طوری که هرکس این کتاب را بخواند شرایط زمانی و مکانی حوادث منطقه را میفهمداز جمله مواردی که در کتاب اشاره شدهحوادث قبل از ظهوروضع شیعیان در قبل ظهورحوادث شامسفیانیخراسانی و ...  خلاصه اینکه کتاب خوبیه بخونید متوجه میشید...دانلود کنید 
سلام
این کتاب یکی از بهترین کتاب ها در باره ظهور است بیشتر علائم ظهور را نوشته و دسته بندی کرده طوری که هرکس این کتاب را بخواند شرایط زمانی و مکانی حوادث منطقه را میفهمد
از جمله مواردی که در کتاب اشاره شده
حوادث قبل از ظهور
وضع شیعیان در قبل ظهور
حوادث شام
سفیانی
خراسانی و ...  خلاصه اینکه کتاب خوبیه بخونید متوجه میشید...دانلود کنید 

]]>
انتظار در آئین زرتشت 2012-04-28T13:33:55+01:00 2012-04-28T13:33:55+01:00 tag:http://kolbee-eshgh.mihanblog.com/post/160 احمد   در منابع زرتشتیان تصریحات بسیارى به ظهور حضرت مهدى (ع) شده است كه قسمتى از آن ها را در این جا مى آوریم: دركتاب زند كه ازكتب مقدسه زرتشتیان است، درباره انقراض اشرار ووراثت صلحا مى گوید: لشكر اهریمنان با ایزدان، دایم در روى خاكدان محاربه وكشمكش دارند وغالباً پیروزى با اهریمنان باشد، امَا نه به طورى كه بتوانند ایزدان را محو ومنقرض سازند، چه در هنگام تنگى از جانب اورمزد كه خداى آسمان است به ایزدان كه فرزندان اویند یارى مى رسد و محاربه ایشان نه هزار سال طول مى كشد

  در منابع زرتشتیان تصریحات بسیارى به ظهور حضرت مهدى (ع) شده است كه قسمتى از آن ها را در این جا مى آوریم: دركتاب زند كه ازكتب مقدسه زرتشتیان است، درباره انقراض اشرار ووراثت صلحا مى گوید: لشكر اهریمنان با ایزدان، دایم در روى خاكدان محاربه وكشمكش دارند وغالباً پیروزى با اهریمنان باشد، امَا نه به طورى كه بتوانند ایزدان را محو ومنقرض سازند، چه در هنگام تنگى از جانب اورمزد كه خداى آسمان است به ایزدان كه فرزندان اویند یارى مى رسد و محاربه ایشان نه هزار سال طول مى كشد. آنگاه پیروزى بزرگ از طرف ایزدان مى شود و اهریمنان را منقرض مى سازند، وتمام اقتدار اهریمنان در زمین است و در آسمان راه ندارند، و بعد ازپیروزى ایزدان و برانداختن تبار اهریمنان، عالم كیهان به سعادت اصلى خود رسیده، بنى آدم بر تخت نیكبختى خواهند نشست (1)
در بخش گات ها كه یكى از بخش هاى چهارگانه اوستاست، نویدهایى درباره ظهور حضرت مهدى (ع) وسیطره جهانى آن حضرت آمده است:... وهنگامى كه سزاى این گناهكاران فرا رسد، پس آنگاه اى مزدا كشورت را بهمن در پایان برپا كند، از براى كسانى كه دروغ را به دست هاى راستى سپرند، وخواستاریم از آنانى باشیم كه زندگى تازه كنند ... كى اى مزدا بامداد روز فراز آید، جهان دین راستین فرا گیرد، با آموزش هاى فزایش بخش پر خرد رهانندگان، كیانند آنانى كه بهمن به یارى شان خواهد آمد، از براى آگاه ساختن، من تو را برگزیدم اى اهورا بهمن را نماینده توانایى و منش نیك وراستى وپارسایى دادار اهور مزدا، تفسیر كرده اند(2)
جاماسب دركتاب معروف خود جاماسب نامه مى گوید: پیغمبر عرب، آخر پیغمبران باشد كه در میان كوه هاى مكه پیدا شود، وشتر سوار شود وقوم او شتر سواران خواهند بود، وبا بندگان خود چیز خورد، وبه روش بندگان نشیند، واو را سایه نباشد وازپشت سر، مثل پیش رو ببیند. دین او اشرف ادیان باشد وكتاب او باطل گرداند همه كتاب ها را ... واز فرزندان دختر آن پیغمبركه خورشید جهان وشاه زنان نام دارد، كسى پادشاه شود در دنیا به حكم یزدان، كه جانشین آخر آن پیغمبر باشد در میان دنیاكه مکه باشد ودولت اوتا به قیامت متصل باشد وبعد از پادشاهى او، دنیا تمام شود... همه جهان را یك دین كند ودین گبرى وزرتشتى نماند، وپیغمبران خدا وحكیمان وپرى زادان ودیوان ومرغان وهمه اصناف جانوران وابرها وبادها ومردان سفیدرویان در خدمت او باشند... (3)
در زند و هومن یسن از ظهور شخصیت فوق العاده اى بنام سوشیانس نجات دهنده بزرگ- خبر داده و درباره نشانه هاى ظهور وى چنین مى گوید. نشانه هاى شگفت انگیزى در آسمان پدید آید كه به ظهور منجى جهان دلالت مى كند وفرشتگانى از شرق و غرب به فرمان او فرستاده مى شوند، وبه همه دنیا پیام مى فرستند .سوشیانس دین را به جهان رواج دهد، فقر وتنگدستى را ریشه كن سازد، ایزدان را از دست اهریمن نجات داده، مردم جهان را هم فكر و همگفتار و همكردارگرداند.(4)
لازم به یاد آورى است كه اعتقاد یه ظهور سوسیانس در میان ملت ایران باستان به اندازه اى رایج بوده است كه حتى در موقع شكست هاى جنگى وفراز ونشیب هاى زندگى با یادآورى ظهور چنین نجات دهنده مقتدرى، خود را از یأس ونا امیدى نجات مى دادند. (5)


1- بشارت عهدین ص237
2- بشارات عهدین استدراكات، پس از مقدمه چاپ دوم ص 10 و 11.
3- لمعات النور ج 1 ص 23- 25.
4- او خواهد آمد على اكبر مهدى پور ص 08 1 و 121 و 122.
5- ظهور حضرت مهدى (ع) از دیدگاه اسلام ، مذاهب و ملل جهان، هاشمى شهیدى ص 355.
]]>
هندوئیسم و اندیشه انتظار 2012-04-28T13:23:37+01:00 2012-04-28T13:23:37+01:00 tag:http://kolbee-eshgh.mihanblog.com/post/159 احمد پیروان هندوئیسم مانند دیگر ادیان در اصل قیام نجات بخش انسان‏ها هیچ تردیدی روا نمی‏دارند و در کتاب‏های گوناگون خود با صراحت از آن سخن به میان می‏آورند. در کتاب جوک ـ یکی از کتب هندیان ـ در رابطه با ویژگی‏های مصلح چنین آمده است: «سر انجام دنیا به کسی برمی‏گردد که خدا را دوست دارد و از بندگان خاص او باشد و نام او فرخنده و خجسته باشد. » و در جای دیگر «شاکمونی» پیامبر هندوها در کتاب خود نسبت منجی را به سید خلایق می‏رساند و ثمره قیام وی را خاطر نشان می‏سازد: «پادشاهی دنیا به فرزند سید خلایق دو جهان

پیروان هندوئیسم مانند دیگر ادیان در اصل قیام نجات بخش انسان‏ها هیچ تردیدی روا نمی‏دارند و در کتاب‏های گوناگون خود با صراحت از آن سخن به میان می‏آورند. در کتاب جوک ـ یکی از کتب هندیان ـ در رابطه با ویژگی‏های مصلح چنین آمده است: «سر انجام دنیا به کسی برمی‏گردد که خدا را دوست دارد و از بندگان خاص او باشد و نام او فرخنده و خجسته باشد. » و در جای دیگر «شاکمونی» پیامبر هندوها در کتاب خود نسبت منجی را به سید خلایق می‏رساند و ثمره قیام وی را خاطر نشان می‏سازد: «پادشاهی دنیا به فرزند سید خلایق دو جهان کشن بزرگوار تمام شود.

او کسی باشد که بر کوه‏های مشرق و مغرب دنیا حکم براند و بر ابرها سوار شود و دین خدا یک دین شود و دین خدا زنده گردد. » یا آن که هدایت انسان‏ها را از ویژگی حکومت وی دانسته و در کتاب «دداتک» این گونه می‏آورد: «دست حق در آید و جانشین آخر ممتاطا ظهور کند و مشرق و مغرب عالم را بگیرد و همه‏جا خلایق را هدایت کند. » اما جالب آن‏جا است که هندوئیسم اگر چه به رفق، مدارا، فردگرایی و گریز از اجتماع مشهور است، اما در رابطه با قیام آخر الزمان، از واژه‏هایی همچون شمشیر، هلاکت شریران و... سود می‏برد.

هندوها رهبر آخرالزمان را با نام کلکی و یکی از جلوه‏های دهگانه خدای حفظ کننده (ویشنو Vishnu) می‏دانند و وی را این گونه ترسیم می‏کنند: «این مظهر ویشنو در انقضای کلی یا عصر آهن سوار بر اسبی سفید، در حالی که شمشیر برهنه درخشانی به صورت ستاره دنباله‏دار در دست دارد، ظاهر می‏شود و شریران را هلاک می‏سازد و خلقت را از نو تجدید و پاکی را رجعت می‏دهد.

 در کتاب باسک از کتب مقدسه هندیان چنین آمده: "دو دنیا تمام شود به پادشاهی عادلی در آخر زمان که پیشوای ملائک و پریان و آدمیان باشد و حق و راستی با او باشد و آنچه در دریاها و زمین‌ها و از آسمانها پنهان باشد همه را بدست آورد و ... در کتاب وشن حوک درباره عاقبت جهان می‌خوانیم: "سرانجام دنیا به کسی برگردد که خدا را دوست دارد و از بندگان خاص او باشد و نام او فرخنده و خجسته باشد." در کتب دیگر هندیان از جمله دارتک دیده با تکیل شابو سرگان جلوه‌هایی از این موعود جهانی را می‌بینیم.

]]>
دوره مجازی مهدویت 2012-04-28T12:04:38+01:00 2012-04-28T12:04:38+01:00 tag:http://kolbee-eshgh.mihanblog.com/post/158 احمد با سلام                                  اللهم عجل لولیک الفرج... بستر و زمینه‌سازی برای ایجاد شرایط ظهور از وظایف مهم منتظران مهدی موعود در عصر غیبت است. همواره در دوران غیبت، منتظران کوشیده‌اند معنای انتظار فعال و نه منفعلانه را دریابند و راه ‌برد‌هایی پیشه کنند تا زمینة ظهور امام غایب را فراهم آورند. در همین راستا بن با سلام                                  اللهم عجل لولیک الفرج...

بستر و زمینه‌سازی برای ایجاد شرایط ظهور از وظایف مهم منتظران مهدی موعود در عصر غیبت است. همواره در دوران غیبت، منتظران کوشیده‌اند معنای انتظار فعال و نه منفعلانه را دریابند و راه ‌برد‌هایی پیشه کنند تا زمینة ظهور امام غایب را فراهم آورند.

در همین راستا بنده به عنوان دانش آموخته بنیاد حضرت مهدی موعود بر آن شدم که دوره ی مجازی مهدویت را با استفاده از سخنان حجت الاسلام حاتمی (مدیر بنیاد حضرت مهدی موعود) در این وبلاگ برقرار کنم.

این دوره شامل 100 درس همراه با صوت و تصویر و متن می باشد. برای بهرمندی از این کلاس مجازی به لینک دوره در ستون راست وبلاگ مراجه فرمایید

]]>
مهدویت در قرآن 2012-04-28T09:19:59+01:00 2012-04-28T09:19:59+01:00 tag:http://kolbee-eshgh.mihanblog.com/post/157 احمد   و قاتلوا المشركین كافة كما یقاتلونكم كافه(1) و با مشركان (به هنگام نبرد) دسته جمعى پیكار كنید، همان گونه كه آنها دسته جمعى با شما پیكار مى كنند. زراره مى گوید: از امام باقر (علیه السلام ) تأویل این آیه را پرسیدند و حضرت فرمود: موقع تأویل این آیه نرسیده هر كس قیام قائم ما را درك كند و آن جناب را ببیند، تأویل آن را مى بیند، و دین محمد (صلی الله علیه و آله ) تا جائى كه شب و روز است گسترش مى یابد به گونه اى كه در پشت زمین مشركى نباشد. همان گونه كه خداوند فرموده است.(2) سوره توبه ب  

و قاتلوا المشركین كافة كما یقاتلونكم كافه(1)

و با مشركان (به هنگام نبرد) دسته جمعى پیكار كنید، همان گونه كه آنها دسته جمعى با شما پیكار مى كنند.

زراره مى گوید: از امام باقر (علیه السلام ) تأویل این آیه را پرسیدند و حضرت فرمود: موقع تأویل این آیه نرسیده هر كس قیام قائم ما را درك كند و آن جناب را ببیند، تأویل آن را مى بیند، و دین محمد (صلی الله علیه و آله ) تا جائى كه شب و روز است گسترش مى یابد به گونه اى كه در پشت زمین مشركى نباشد. همان گونه كه خداوند فرموده است.(2)


سوره توبه بخشی از آیه 36.                                                                 

2-ینابیع الموده ص 423.

]]>
آیا... 2012-04-28T07:41:22+01:00 2012-04-28T07:41:22+01:00 tag:http://kolbee-eshgh.mihanblog.com/post/155 احمد عاشقان امام زمان(علیه السلام) در دعاى ندبه چند بار «بنفسى انت»; جانم فدایت را مى گویند، امّا آیا مانند عباس (ع) براى امام زمانشان فدائی هستند؟ اگر ما در راه یارى امام عصر (عج)دچار زحمت و سختى شویم، آیا جانانه، كار و فعالیت را دنبال مى كنیم؟ چقدر از زندگى ما وقف یارى رساندن به امام زمانمان (عج) است؟ و تا چه اندازه حاضریم، او را یارى كنیم؟ هر كس خوب فكر كند و خود را محك بزند؟ اگر در عاشورا، خواست امام حسین (ع) رساندن آب به خیمه ها بود. عباس (ع) تل

عاشقان امام زمان(علیه السلام) در دعاى ندبه چند بار «بنفسى انت»; جانم فدایت را مى گویند، امّا آیا مانند عباس (ع) براى امام زمانشان فدائی هستند؟

اگر ما در راه یارى امام عصر (عج)دچار زحمت و سختى شویم، آیا جانانه، كار و فعالیت را دنبال مى كنیم؟

چقدر از زندگى ما وقف یارى رساندن به امام زمانمان (عج) است؟ و تا چه اندازه حاضریم، او را یارى كنیم؟ هر كس خوب فكر كند و خود را محك بزند؟

اگر در عاشورا، خواست امام حسین (ع) رساندن آب به خیمه ها بود. عباس (ع) تلاش زیادی نمود. امروز خواست امام زمان (عج) رساندن معارف ناب اسلامى و حقایق مهدوى به تشنگان عالم است آیا ما وظیفه یمان را خوب انجام دادیم؟

امروز، دشمنان شیعه از هر سو و به هر طریق، امامت و ولایت را مورد حمله قرار مى دهند. صهیونیست جنایتکار با حربه هاى فیلم، اینترنت و... مهدویت را مورد آماج حمله هاى خود قرار داده است آیا ما در این جنگ برای رسول الله جهاد کرده ایم؟

اكنون بیاندیشیم، چند درصد از وقت و زندگى ما در راه حمایت از امام زمان (عج)  صرف مى شود 

  

]]>
بیدار باشید 2012-04-28T07:30:07+01:00 2012-04-28T07:30:07+01:00 tag:http://kolbee-eshgh.mihanblog.com/post/154 احمد نخستین گام انتظار، خودسازى است؛ یعنى رشد و تربیت جسم و روح و چندان هم دشوار نیست؛ زیرا شوق دیدار او مردمان را مى‏سازد چه رسد به اشتیاق درك ظهورش، پس لختى به خود بیندیشیم.  تلاشها و سازندگیهاى ناشى از انتظار اگر هم به دوران ظهورش نرسد دست كم در زندگى عمومى جامعه تأثیرى بسیار مثبت دارد؛ زیرا تربیت افراد و تجهیز آنان به یقین، جامعه را به پیش مى‏برد و نیرومند و توانگر مى‏سازد، در برابر دشمن پایدارى و مقاومت مى‏بخشد و در نتیجه آسایشى نسبى براى همگان فراهم مى‏آورد. انتظار امام زمان بدون محب نخستین گام انتظار، خودسازى است؛ یعنى رشد و تربیت جسم و روح و چندان هم دشوار نیست؛ زیرا شوق دیدار او مردمان را مى‏سازد چه رسد به اشتیاق درك ظهورش، پس لختى به خود بیندیشیم.

 تلاشها و سازندگیهاى ناشى از انتظار اگر هم به دوران ظهورش نرسد دست كم در زندگى عمومى جامعه تأثیرى بسیار مثبت دارد؛ زیرا تربیت افراد و تجهیز آنان به یقین، جامعه را به پیش مى‏برد و نیرومند و توانگر مى‏سازد، در برابر دشمن پایدارى و مقاومت مى‏بخشد و در نتیجه آسایشى نسبى براى همگان فراهم مى‏آورد.

 انتظار امام زمان بدون محبت و علاقه به او كارى از پیش نخواهد برد؛ زیرا كه حماسه‏ها همواره در فضاى شور و احساس زاده و پرورده مى‏شوند، كافى نیست كه نسبت به حضرتش تنها پذیرش ذهن و پسند فكرى داشته باشیم، كشش روحى و پیوند قلبى در اینجا به كار مى‏آید. اگر در روزگار دشوار غیبت بر فراز آسمان بلند انتظار، گهگاه شاهد درخشش ستارگان بوده‏ایم، ناشى از عواطف پاك آن كواكب به خورشید نهان در ابر بوده است.

 منتظران راستین در عین حال وظیفه دارند كه علاوه بر اصلاح خویش در اصلاح دیگران نیز بكوشند؛ زیرا برنامه عظیم و سنگینى كه انتظارش را مى‏كشند یك برنامه فردى نیست؛ برنامه‏اى است كه تمام عناصر تحول باید در آن شركت جوید؛ باید كارى به صورت دسته‏جمعى و همگانى باشد، كوششها و تلاشها باید هماهنگ گردد و عمق و وسعت این هماهنگى باید به عظمت همان برنامه انقلاب جهانى باشد كه انتظار آن را دارند.

 انتظار یعنى آماده‏باش كامل پس بیدار باشید؛ زیرا نمى‏دانید كه در چه وقت، صاحب خانه مى‏آید، در شام یا نصف شب، یا بانگ خروس، یا صبح، مبادا ناگهان آمده، شما را خفته یابد.

]]>
امام مهدی در کلام حضرت فاطمه (ص) 2012-04-17T09:04:31+01:00 2012-04-17T09:04:31+01:00 tag:http://kolbee-eshgh.mihanblog.com/post/153 احمد ان النبى (صلى الله علیه و آله)قال لفاطمة سلام الله علیها: یا بنیة: المهدى من ولدك‏ همانا پیامبر (ص) به حضرت فاطمه (س) فرمودند: اى دخترك من! مهدى، از فرزندان توست‏.  قال رسول الله (ص): ابشرى یا فاطمة! المهدى منك‏ رسول خدا (ص) فرمودند: اى فاطمه: تو را بشارت باد، كه مهدى (علیه السلام) از نسل تواست. ان النبى (صلى الله علیه و آله)قال لفاطمة سلام الله علیها: والذى بعثنى بالحق، منهما - یعنى الحسن و الحسین - مهدىّ هذه الامة. اذا صارت الدنیا هرجا و مرجا و تظاهرت الفتن و تقطعت السبل ان النبى (صلى الله علیه و آله)قال لفاطمة سلام الله علیها:

یا بنیة: المهدى من ولدك‏

همانا پیامبر (ص) به حضرت فاطمه (س) فرمودند:

اى دخترك من! مهدى، از فرزندان توست‏.

 قال رسول الله (ص):

ابشرى یا فاطمة! المهدى منك‏

رسول خدا (ص) فرمودند:

اى فاطمه: تو را بشارت باد، كه مهدى (علیه السلام) از نسل تواست.

ان النبى (صلى الله علیه و آله)قال لفاطمة سلام الله علیها:

والذى بعثنى بالحق، منهما - یعنى الحسن و الحسین - مهدىّ هذه الامة. اذا صارت الدنیا هرجا و مرجا و تظاهرت الفتن و تقطعت السبل و اغار بعضهم على بعض فلا كبیر یرحم صغیرا و لا صغیر یوقر كبیرا یبعث الله عند ذلك منهما من یفتح حصون الضلالة و قلوبا غفلا; یقوم بالدین فى آخر الزمان، كما قمت‏به فى اول الزمان، و یملا الدنیا عدلا كما ملئت جورا

همانا پیامبر (ص) به حضرت فاطمه (س) فرمودند:

سوگند به آنكه مرا به حقیقت مبعوث گردانید كه مهدى این امت از نسل این دو نفر است‏ - اشاره به حسن (علیه السلام) و حسین (علیه السلام) زمانى كه دنیا آشفته گردد و فتنه‏ها ظاهر شوند و راه‏ها كوتاه گردند و برخى مردم بر برخى دیگر هجوم آورند نه بزرگسالان به خردسالان رحم كنند و نه خردسالان به بزرگسالان احترام نهند در آن زمان خداوند از نسل این دو كسى را بر مى‏انگیزد كه حصارهاى گمراهى را مى‏گشاید و دل‏هاى غفلت زده را بیدار مى‏كند و در آخر الزمان دین را به پا مى‏دارد چنانكه من در ابتدا آن را به پا داشتم و دنیا را از عدالت پر مى‏سازد چنانكه از ستم پر شده باشد.

حضرت مهدی (عج) :

اِنَّ لِی فِی اِبنَةِ رَسولِ اللهِ اُسوَةٌ حَسَنَةٌ

امام مهدی (عج): دختر رسول خدا (فاطمه) برای من سرمشقی نیکوست.

]]>
سخنان مقام معظم رهبرى پیرامون حضرت مهدی (عج) 2012-04-17T08:49:31+01:00 2012-04-17T08:49:31+01:00 tag:http://kolbee-eshgh.mihanblog.com/post/152 احمد * مهدى موعود (عج)  مظهر رحمت و قدرت و مظهر عدل الهى است. * توسل و توجه و ارتباط قلبى با آن حضرت موجب عروج و رشد روحى و معنوى انسان مى شود.* ایمان و اعتقاد به امام زمان مانع از تسلیم شدن است. * وجود مقدس امام زمان وعده الهى و مصداق لطف خدا بر انسانیت و بشریت است. * او مستوره و نمونه اى از اولیا و اصفیا و انبیا و برجسته ترین بندگان خداست. * ملت ما باید روح انتظار را در خود زنده كنند. * روز ولادت مهدى موعود (عج)  حقیقتاً روز عید همه انسانهاى پاك و آزاده عالم است. *

* مهدى موعود (عج)  مظهر رحمت و قدرت و مظهر عدل الهى است.


* توسل و توجه و ارتباط قلبى با آن حضرت موجب عروج و رشد روحى و معنوى انسان مى شود.
* ایمان و اعتقاد به امام زمان مانع از تسلیم شدن است.


* وجود مقدس امام زمان وعده الهى و مصداق لطف خدا بر انسانیت و بشریت است.


* او مستوره و نمونه اى از اولیا و اصفیا و انبیا و برجسته ترین بندگان خداست.

* ملت ما باید روح انتظار را در خود زنده كنند.


* روز ولادت مهدى موعود (عج)  حقیقتاً روز عید همه انسانهاى پاك و آزاده عالم است.


* ما به زمان ظهور امام زمان (عج)  این محبوب حقیقى انسانها نزدیك شده ایم زیرا معرفت ها پیشرفت كرده است.


* ان شاءالله همه این توفیق را پیدا كنیم كه روزى در ركاب آن بزرگوار باشیم براى خدا تلاش و مجاهدت كنیم در مقابل چشم آن بزرگوار در راه خدا جانمان را از دست بدهیم و به فیض شهادت برسیم.

]]>
فرزندانمان را چگونه تربیت کنیم؟ 2012-04-16T11:55:29+01:00 2012-04-16T11:55:29+01:00 tag:http://kolbee-eshgh.mihanblog.com/post/145 احمد 1-ایجاد محیطى مذهبى و در شأن و حد و اندازه سن كودك در محیط منزل تا قبل از رفتن به مدرسه؛ 2-شروع آموزش‏هاى مذهبى از زمانى كه سخن مى‏گوید، كلام‏ها و جملات را درك مى‏كند و ما را به عنوان پدر و مادر و معلم خویش مى‏داند؛ 3-همراه بردن به مساجد و اماكن مذهبى براى آشنایى با نماز جماعت، جمعه و... شناخت دعاهاى مذهبى؛ 4-تهیه پاسخ‏هاى مناسب براى سؤالات متعدد كودكان قبل از اینكه كودك با سؤالات بدون پاسخ بزرگ شود؛5-همراه كردن وى در اعمال ماه محرم، بیان فلسفه قیام امام حسین(ع)، چگونگى شهادت وى و خاندانش، دل 1-ایجاد محیطى مذهبى و در شأن و حد و اندازه سن كودك در محیط منزل تا قبل از رفتن به مدرسه؛

2-شروع آموزش‏هاى مذهبى از زمانى كه سخن مى‏گوید، كلام‏ها و جملات را درك مى‏كند و ما را به عنوان پدر و مادر و معلم خویش مى‏داند؛

3-همراه بردن به مساجد و اماكن مذهبى براى آشنایى با نماز جماعت، جمعه و... شناخت دعاهاى مذهبى؛

4-تهیه پاسخ‏هاى مناسب براى سؤالات متعدد كودكان قبل از اینكه كودك با سؤالات بدون پاسخ بزرگ شود؛

5-همراه كردن وى در اعمال ماه محرم، بیان فلسفه قیام امام حسین(ع)، چگونگى شهادت وى و خاندانش، دلیل نیاز به زنده نگهداشتن فلسفه محرم و تبیین دلیل ریختن اشك در ماتم كربلا و كربلاییان؛

6-آشنا نمودن با زندگى پیامبران الهى و خصوصاً اینكه چرا آخرین پیامبر، كاملترین و برترین آنان است؛

7-آموزش عمل به احكام اسلامى در كلیه شئونات زندگى خویش در محیط منزل، مدرسه و جامعه؛ از جمله حجاب، رفتار و اخلاق اسلامى؛

8-تشویق، ایجاد انگیزه، آموزش و افزایش آگاهى‏هاى مذهبى با شركت در مسابقه‏هاى مذهبى در خانواده، مدرسه و مراكز مذهبى؛

9-مهمترین آموزش زندگى وى باید آشنایى با نام حضرت مهدى(عج) باشد؛

10-نام مهدى(عج) به عنوان آخرین امام، پیشوا و كامل‏كننده دین خدا و تنها امید باقیمانده مسلمین پس از خداوند آموزش داده شود؛

11-به او آموزش دهیم چگونه شیفته حضور امامش باشد، فلسفه انتظار چیست و تا ظهور ایشان چه باید كرد؛

]]>
مهدویت در قرآن 2012-04-16T09:37:19+01:00 2012-04-16T09:37:19+01:00 tag:http://kolbee-eshgh.mihanblog.com/post/151 احمد   وَنُرِیدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِینَ(1) ما می‌خواهیم بر مستضعفان زمین منت نهیم و آنان را پیشوایان و وارثان روی زمین قرار دهیم این آیه اگر چه به مناسبت داستان فرعون و موسى و بنى‏اسرائیل نازل شده است، اما مدلول آن عام بوده و بیانگر سنتى است كه خداوند در میان مردمان جارى ساخته است.از امام صادق علیه‏السلام، شنیدم كه فرمود: پیامبر اسلام، صلى‏الله‏علیه‏وآله، نگاهى به على، حسن و حسین، علیهم‏السلام، انداخت و

 

وَنُرِیدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِینَ(1)

ما می‌خواهیم بر مستضعفان زمین منت نهیم و آنان را پیشوایان و وارثان روی زمین قرار دهیم

این آیه اگر چه به مناسبت داستان فرعون و موسى و بنى‏اسرائیل نازل شده است، اما مدلول آن عام بوده و بیانگر سنتى است كه خداوند در میان مردمان جارى ساخته است.از امام صادق علیه‏السلام، شنیدم كه فرمود: پیامبر اسلام، صلى‏الله‏علیه‏وآله، نگاهى به على، حسن و حسین، علیهم‏السلام، انداخت و در حالى كه گریه مى‏كرد فرمود: شما مستضعفان پس از من هستید.

مفضل مى‏گوید: پرسیدم معناى این سخن چیست؟ و امام در جواب فرمود: معناى این سخن این است كه شما امامان بعد از من خواهید بود. خداوند، عزوجل، مى‏فرماید: و ما بر آن هستیم كه بر مستضعفان روى زمین نعمت دهیم و آنان را پیشوایان سازیم و وارثان گردانیم(2)در نهج‏البلاغه نیز چنین آمده است: دنیا بر ما [آل محمد] بازگردد و مهربانى نماید مانند بازگشت‏شتر بدخو و گازگیر به بچه خویش و در پى آن خواند: مى‏خواهیم بر آنانكه در زمین ناتوان شمرده شده‏اند منت نهاده [توانا و بزرگوارشان گردانیم] آنها را پیشوایان و ارث برندگان [زمامداران دین و دنیا] قرار دهیم.(3)


1- سوره القصص آیه 5           

2-الصدوق، ابو جعفر محمدبن‏على، معانى‏الاخبار، ص‏78 -79.----الغیبة طوسی ح143 ص 184                       

3-فیض الاسلام، علینقى، ترجمه و شرح نهج‏البلاغه، حكمت 200، ص‏1181-1180

]]>
روش های تربیت نسل منتظر 2 2012-04-16T09:30:27+01:00 2012-04-16T09:30:27+01:00 tag:http://kolbee-eshgh.mihanblog.com/post/150 احمد گوشزد كردن اهمیت مسأله: شوخى و خنده جزء زندگى ما است؛ حتى در مسائل دینى نیز بعضى موقع شوخى مى‏كنیم. در بعضى چیزها به هیچ‏وجه نباید شوخى كرد؛ از جمله قرآن و قیامت. نام قیامت كه بیاید، باید اشك جارى شود. یكى از استادان ما تعریف مى‏كرد كه در تهران برادرى داشتم كه شیطنت مى‏كرد. مى‏آمد قم و مى‏گفت دلم برایت خیلى مى‏سوزد. توى شهرى زندگى مى‏كنى كه یك سینما ندارد و بعد مى‏گفت كه همه تكنسینها و مهندسان به جهنم مى‏روند و شما به بهشت. ولى آنها آتش جهنم را به وسیله علمشان خاموش مى‏كنند. مسئله قیامت طورى در گوشزد كردن اهمیت مسأله: شوخى و خنده جزء زندگى ما است؛ حتى در مسائل دینى نیز بعضى موقع شوخى مى‏كنیم. در بعضى چیزها به هیچ‏وجه نباید شوخى كرد؛ از جمله قرآن و قیامت. نام قیامت كه بیاید، باید اشك جارى شود. یكى از استادان ما تعریف مى‏كرد كه در تهران برادرى داشتم كه شیطنت مى‏كرد. مى‏آمد قم و مى‏گفت دلم برایت خیلى مى‏سوزد. توى شهرى زندگى مى‏كنى كه یك سینما ندارد و بعد مى‏گفت كه همه تكنسینها و مهندسان به جهنم مى‏روند و شما به بهشت. ولى آنها آتش جهنم را به وسیله علمشان خاموش مى‏كنند.

مسئله قیامت طورى در قرآن بیان مى‏شود كه هیچ جاى شوخى نمى‏گذارد. در مورد قیامت نباید شوخى كرد.گر بخواهیم نسل منتظر بار بیاوریم، با بعضى چیزها نباید شوخى كنیم. با نام امام زمان(ع) نمى‏توان شوخى كرد.

اگر بخواهیم نسل منتظر تربیت كنیم، باید با شنیدن نام ولى عصر(ع) حالمان دگرگون و چهره‏مان متغیر شود. این تغییر چهره تأثیر خودش را مى‏گذارد. اگر بچه‏اى گوشه چشم تر ما را ببیند، از هزاران آموزش مستقیم بهتر است.

 آن بچه مى‏بیند و در اعماق وجودش اثر مى‏گذارد. نشان دهیم كه ما درباره یك انسان مهم و بزرگ حرف مى‏زنیم كه سر سوزنى سهل‏انگارى در او وارد نمى‏شود. نام امام زمان(ع) كه مى‏آید برمى‏خیزیم و دست روى سر مى‏گذاریم. این كارى بوده كه امام رضا(ع) قبل از تولد امام زمان(ع) انجام مى‏داده؛ این تكریمها در عمل باید نشان داده شود.

 مهم‏ترین تربیت نسل منتظر این است كه نشان دهیم سخن از شخص بسیار مهمى است.
 

]]>