تبلیغات
کلبه معرفت - دوره مجازی مهدویت
کلبه معرفت
اللهم عجل لولیک الفرج و العافیه و النصر و اجعلنا من خیر انصاره و اعوانه و المستشهدین بین یدیه

دوره مجازی مهدویت_درس دوم: منجی در دین یهود

حجت الاسلام حاتمی _ مدیر بنیاد حضرت مهدی موعود

[]

بررسی اعتقاد به مصلح آخرالزمان در آئین یهود

پیامبر دین یهود یا بنی اسرائیل حضرت موسی (ع) می باشد.یهود یکی ازسه دین بزرگ توحیدی جهان است.کتاب مقدس یهودیان تورات و هر بخش آن به نام "سِفَر"،و هر سفر به چند باب و آیاتی چند تقسیم شده است و تفسیری که علمای یهود بر آن نوشته اند"تلمود"نام دارد.

حضرت موسی (ع)در1200 سال پیش از میلاد قیام نمود.اسم خاص خداوند دراین دین"یَهُوَه"می باشد.حضرت موسی(ع)در قرآن چهره بسیار روشنی دارد و چندین بار داستان او (تولد،کودکی،پرورش نزد فرعون،قیام و رهبری و مشکلات) یادآوری شده است. نام آن حضرت در قرآن 136 بار آمده است.درقرآن کریم سوره ای به نام بنی اسرائیل آمده و در آن از فراز و نشیبها و از فسادها و گرفتاریهای بنی اسرائیل و سرکوبی آنان به وسیله ابرقدرتها به طور کلی یاد شده است که تطبیق آن موارد روشن، دچار مشکل تاریخی می باشد.به هر حال این آیات نشان دهنده این است که این قوم بارها با لطف خداوند یاری شدند،اما سرکشی نموده و دچار ذلت شده اند.در قرآن کریم سپس از یک سنت حاکم بر تاریخ یاد می شود: "اگر بدی کنید،پاداش بد نصیب شما می شود". این رمز سقوط و صعود امتها و تمدنها است.قوم یهود بعد از تفرقه بین خویش، زمینه سلطه رومیان بر خود را فراهم می کنند و این ملت مغلوب و شکست خورده را به امید پیدایش نجات دهنده غیبی انواع . شداید و مظالم قوم غالب را تحمل می کردند، و اعتقاد حازم داشتند که خداوند قوم برگزیده خود را چنین خوارو زار نخواهد گذاشت.


در آثار دینی یهود و اسفار تورات و دیگر کتابهای انبیای آنان همواره،به موعود اشاره شده است که به پاره ای از این کتابها اشاره خواهیم کرد. اگر به مطالب کتاب"نَبُوئِت هَیِلد" (وحی کودکی) استناد کنیم،به مطالب بسیاری، درباره ظهور پیامبر اکرم و به قسمتهایی از تاریخ و احوال پیامبر و حوادث مربوط به بعثت و پاره ای از علائم آخرالزمان و رجعت و اشاراتی به شخصیت حضرت حجت بن الحسن المهدی(ع) و حتی اشاراتی درباره واقعه عاشورا دست خواهیم یافت.به هر حال چون یهودیان به حضرت مسیح ایمان نیاوردند، به طبع موعود آنان هنوز ظهور :نکرده است.ا گر در مجموع آنچه
در آثار مقدس یهودی آمده است تأمل شود،چهره سه موعود، در آنها ترسیم می شود:
 
حضرت مسیح

حضرت محمد

حضرت مهدی

با این حساب،انتظار در یهودیت،کیفیتی ویژه میابد و چون این قوم،نه به حضرت مسیح و نه بر حضرت محمد به هیچ کدام نگرویدند، باید در برابر مسئله موعود و انتظار، بسیار حساس و نگران باشند و باید از این همه اشارات و بشارات که در کتابها و آیات خودشان آمده است به سادگی و غفلت نگذرند. آنان باید از دیگر منتظران ، منتظرتر باشند و بیشتر به انتظار و آمادگی برای ظهور فکر کنند و از این همه ظلم و خیانت و تجاوز و انسان کشی دشت بردارند و از عواقب ظلم و ستم بترسند. آنان دو موعود خود، مسیح و محمد،را نپذرفتند، لیکن از دست موعود سوم رها نخواهند گشت. این است که در روایات آمده است که جماعتی از یهودیان کرد "دجال"را می گیرند و با ظهور مهدی و فرود آمدن عیسی و کشته شدن دجال، آنان نیز قتل عام می شوند و دامنه تاریخ و دامن بشریت از وجود آن جماعت پاک می گردد
اینک نام چند کتاب از کتابهای یهودیت و عهدعتیق که در آنها سخنانی درباره موعود است :

کتاب دانیال پیامبر
کتاب حجّی(حکا)ی پیامبر
کتاب صفنیای پیامبر
کتاب اشعیای پیامبر

صحیفه"دانیال نبی"که مشتمل است بر یاد ایّام گذشته و تاریخ باستانی و از دوره اسارت بابلی سخن می گوید:" بشارت می دهد که دنیای پر از .آفت و شر،به پایان خواهد رسید."


دورنمای از این جهان نوین و ظهور مسیحا چنان که در آثار دانیال نبی و دیگر نویسندگان همفکر او مسطور است، عبارت است از میان این معنا که در آخرالزمان،حق تعالی جهان را دگرگون خواهد فرمود و صالحان و ابرار از ظالمان و اشرار جدا خواهند شد و این روزگار پر از ظلم و .جور به پایان خواهد رسید.هر چند این پیروزی در آثار یهود به رهبری مسیح با القابی مانند " فرزند منتخب داود"انجام می شود.

بدین ترتیب اندیشه ساده مسیحا از جنگاوری که قوم را در برابر بیگانه حفظ خواهد کرد،تحول یافت و به انتظار قیام پادشاهی بزرگ و شکوهمند از خاندان داود مبدل گشت و به فرمان الهی و با دمیده شدن روح خدا در او حکومت شایسته ای را بر تپّه صهیون بر پا خواهد کرد.آن سرزمین در همه جهان نمونه خواهد شد و ملتها برای آموختن راههای الهی به آنجا رهسپار خواهند شد.


در کتاب دانیال نبی می خوانیم که خداوند خطاب به حضرت دانیال می فرماید:" و در زمان میکائیل،امیر عظیمی که برای پسران قوم تو "ایستاده" (قائم)است،خواهد برخاست و چنان زمان ننگی خواهد شد که از حَینی که امتی به وجود آمده است تا امروز نبوده و در آن زمان هریک از قوم تو که در دفتر مکتوب یافت شود رستگار خواهد شد و بسیاری از آنان که در خاک زمین خوابیده اند بیدار خواهند شد.آنانکه بسیاری را به راه عدالت رهبری می نمایند مانند ستارگان خواهند بود تا ابدالاباد. اما تو ای دانیال! کلام را مخفی دار و کتاب را تا آن زمان مُهر کن. بسیاری ".به سرعت ترددّ خواهند نمود... خوشا به حال آنانکه انتظار کشند."


در باب7 کتاب دانیال نبی نیز آمده است:" پسر انسان با ابرهای آسمان آمد و سلطنت و جلال و ملکوت به او داده شد تا جمیع قومها و امتها و همه او را خدمت نمایند."


از کتاب اشعیای نبی باب دوم بندهای 2-4 نقل شده:
"و در ایام آخر واقع خواهد شد...داوری میان امتها به سوی آن روان خواهند شد. او امتها را داوری خواهد نمود.قومهای بسیاری را تنبیه خواهد نمود. امتی بر امتی شمشیر نخواهد کشید و باردیگر جنگ را نخواهند آموخت ."
در تمامی کوه مقدس من،ضرر و فسادی نخواهند کرد،زیرا :که جهان از معرفت خداون پر خواهد شد."


موارد دیگری نیز از کتاب اشعیای نبی در کتاب"مهدی از دیدگاه دیگران"آمده است که عبارتند از:
"بلکه مسکینان را به عدالت داوری خواهد کرد به جهت مظلومان زمین به راستی حکم خواهد نمود...کمربند کمرش عدالت خواهد بود و کمربند میانش امانت."(اشعیای نبی-باب 11 بندهای4و6)


"طفل شیرخواره بر سوراخ مار بازی خواهد کرد و طفل از شیر بازداشته شده دست خود را بر خانه افعی خواهد گذاشت.آنگاه انصاف در بیابان ساکن خواهدشد و عدالت در بوستان مقیم خواهد گردید و عمل عدالت ،سلامتی و نتیجه عدالت ،آرامی و اطمینان خواهدبود تا قوم من در مسکن سلامتی و در ساکن مطمئن و در منزلهای آرامی ساکن خواهند شد."(اشعیای نبی-باب11 بندهای 8و9)


درسِفَر پیدایش شماره 10و42 تورات آمده که:"عصای قدرت و سلطنت یهود دور نخواهد شد و نه فرمانروایی از میان پاهای دی تا( شیلو) بیاید و او را اطاعت امتها خواهد بود ."(شیلو،کسی که دارای حق است و صلح و سلامتی می آورد)
و در کتاب حیقوق نبی آمده است که: "اگر چه تأخیر نماید برایش منتظر باش زیرا که البته خواهد آمد و درنگ نخواهد نمود،بلکه امتها را نزد خود جمع می کند و تمامی قومها را برای خویش فراهم می آورد."


در کتاب صفنیای نبی فصل 3در آیه های6تا9 آمده است:"به منظور گرد آوردن طوایف بشر بر یک دین حق،سلاطین دُوَل مختلفه را نابود کنم. آنوقت برگردانیم به قومها لب پاکیزه برای خواندن همه به نام خدای و عبادت کردن ایشان به یک روش ."


و هچمنین در کتاب زکریای نبی نقل شده است:"اینک روز خداوند می آید و غنیمت تو در میانت تقسیم خواهد شد و جمیع امتها را به ضدّ اورشلیم برای جنگ جمع خواهم کرد و شهر را خواهند گرفت و خانه ها را تاراج خواهند نمود و  آن یک روز معروف خداوند خواهد بود."یَهُوَه"بر تمامی زمین پادشاه خواهد بود.


در اینجا قسمتی ازبشارتهای مذکور را که در آثار مقدس یهود آمده بود را بیان کردیم.از این اشارتها بعضی تحقق پیدا کرده و پاره ای تحقق خواهد یافت. ولی آنها حق را نپذیرفتند، نه از زبان مسیح و نه از زبان محمد. با اینکه بشارت آمدن این دو پیامبر بزرگ، در کتابهای خود یهود آمده است،اما از زمان شمشیر مهدی (ع) خواهند پذیرفت .در هر حال، چه یهود حقپوش بپذیرد و چه نپذیرد، پس از حضرت موسی،حضرت عیسی آمد و او دین موسی را نسخ کرد و اکنون یهود دین نسخ شده و باطله است و پس از حضرت عیسی پیامبر اکرم(ص) ظهور کرد و دین مسیح را نسخ کرد.دین مسیح منسوخ و شریعت باطله است و از هنگام طلوع اسلام،تاکنون و تا دامنه قیامت،تنها دین آسمانی موجود در روی زمین دینی که مبتنی بر وحی و پیامبری است،دین مقدس اسلام است. و کتاب خدا در میان خلق همواره قرآن است و موعود، اکنون مهدی است و بشارتها و اشارتهایی که از پیامبران و دیگر بزرگان سلف رسیده است،در حق مهدی (ع) صادق است و به ظهور او ناظر است،و اوست مصداق واقعی .آنها همه بررسی اعتقاد به مصلح آخرالزمان در آیین مسیحیت حضرت عیسی(ع) با تولدی معجزه آسا بدون پدر،از مادر باکره خویش حضرت مریم پا به جهان گذارد.محل تولد "بیت اللحم"است و در منطقه جلیل از شهر "ناصریه"پرورش یافت.
باز در همین کتاب آمده است: " مسکینان را به عدالت داوری خواهد کرد...گرگ با بره سکونت خواهد کرد، پلنگ با بزغاله خواهد خوابیدو...


 زبـور:
قرآن‌ كریم‌ تعبیری‌ را از زبور نقل‌ می‌كند كه‌ در زبور فعلی‌ عینا‌ موجود است. قرآن‌ كریم‌ می‌فرماید:
« وَ لَقَد كَتَبنا فی‌ الزَبور مِن‌ بَعد الذِكر انَ‌ الارضَ‌ یرثُها عبادیَ‌ الصالحونَ. » 1
« علاوه‌ بر ذكر(تورات) در زبور نیز نوشتیم‌ كه‌ بندگان‌ صالح‌ من‌ وارث‌ زمین‌ خواهند شد. »
و اینك‌ متن‌ زبور:


«  زیرا كه‌ شریران‌ منقطع‌ خواهند شد، و اما منتظران‌ خداوند، وارث‌ زمین‌ خواهند شد. هان‌ بعد از اندك‌ زمانی‌ شریر نخواهد بود، در مكانش‌ تا‌مل‌ خواهی‌ كرد و نخواهد بود. و اما حلیمان‌  وارث‌ زمین‌ خواهند شد...زیرا كه‌ بازوان‌ شریر شكسته‌ خواهد شد. و اما صالحان‌ را خداوند تا‌یید می‌كند. خداوند روزهای‌ كاملان‌ را می‌داند و میراث‌ آنها خواهد بود، تا ابد الاباد. » 2


و در جای‌ دیگر می‌فرماید:
« قومها را به‌ انصاف‌ داوری‌ خواهد كرد. آسمان‌ شادی‌ كند و زمین‌ مسرور گردد. دریا و پری‌ آن‌ غرش‌ نمایند. صحرا و هر چه‌ در آن‌ است‌ به وجد آید. آنگاه‌ تمام‌ درختان‌ جنگل‌ ترنم‌ خواهند نمود به‌ حضور خداوند. زیرا كه‌ می‌آید. زیرا كه‌ برای‌ داوری‌ جهان‌ می‌آید. رُبع‌ مسكون‌ را به‌ انصاف‌ داوری‌ خواهد كرد. » 3 نویدهای‌ مصلح‌ غیبی‌ در زبور بسیار فراوان‌ است، طالبین‌ می‌توانند به‌ متن‌ مزامیر كه‌ در ضمن‌ عهد عتیق چاپ‌ شده، مراجعه‌ فرمایند.

پایان درس دومدرباره وبلاگ

شناختن امام زمان (عج) و آگاهی از وظایف دوران غیبت از وظایف تک تک ماست. م.ن دانش آموخته بنیاد حضرت مهدی موعود (عج) در راستای هدف تبلبغی خود تصمیم به راه اندازی این وبلاگ گرفتم تا نتیجه و خلاصه ای از اطلاعات و مطالعاتم را در اختیار منتظران قرار دهم.
مدیر وبلاگ : احمد
نویسندگان
نظرسنجی
نظرتون در مورد وبلاگ و مطالب چیست؟
برچسبها
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

اقتصاد اسلامی - ربا ٰ جنگ با خدا